<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3535202&amp;fmt=gif">

6 redenen om de cloud te verlaten

De cloud ondersteunt bedrijven die bezig zijn digitaal te transformeren en relevant te blijven. Maar dat betekent niet dat applicaties en data die in de cloud zijn gezet, daar niet meer uitgehaald kunnen worden. Zelfs bedrijven die ‘born in the cloud’ zijn, en dus vanaf de start hun volledige IT-infrastructuur in de cloud hebben, kiezen steeds vaker voor een hybride cloud strategie. De mix van private (colocatie of on premise) en public cloud, blijkt vaak beter te voldoen aan de (snel) veranderende behoeften van bedrijven.


Er zijn dus redenen om de cloud te verlaten of een andere opzet van de IT-infrastructuur te kiezen. Veel bedrijven zijn zich hier niet van bewust. Dat is jammer, want zo maken zij niet optimaal gebruik van hun IT en data en ook niet van de meest optimale kostenstructuur. Wanneer is het dan beter om de cloud te verlaten? We hebben 6 redenen op een rij gezet.

 

1. Beter benutten van data

Digitaal transformeren en innoveren draait om de juiste dienstverlening naar uw klanten. Vaak is het aanboren van het potentieel van uw data daarin een sleutel. Die data moet daarom op de juiste plaats staan en goed toegankelijk zijn op momenten dat dat nodig is. Het feit dat deze data verspreid kan zijn over de public en de private cloud kan het lastig maken om deze te snel en goed te analyseren, afhankelijk van de storage architectuur.

 

2. Flexibiliteit

Het klinkt misschien raar dat flexibiliteit een reden kan zijn om de cloud te verlaten. Want is het niet zo dat de cloud juist meer flexibiliteit geeft? Dat is zeker het geval als het gaat om het schalen van IT resources. Maar bij bedrijven die dagelijks data genereren en dit realtime willen analyseren lopen tegen een aantal limieten of beperkingen aan. Zeker gezien de kosten dan de pan uit rijzen (zie ook punt 4). Dit zorg in de praktijk juist voor dat er geen gebruik gemaakt wordt van de 'beloofde' flexibiliteit.

 

3. Latency

Eén beperking is latency. Het dichterbij plaatsen van data kan in dit opzicht een groot voordeel opleveren. Want iedere keer dat data uit de cloud moet worden opgevraagd, ontstaat een afhankelijkheid van de connectiviteit naar de servers waarop deze staat opgeslagen. Afhankelijk van onder andere de routering van de data treedt latency op en die is al snel te hoog om de bewerkingen op data uit te voeren die nodig zijn om nieuwe inzichten te genereren. Een state of the art on premise oplossing met storage op basis van all-flash kan in dat geval een betere oplossing zijn.

 

4. Kosten

Maar het grootste struikelblok zijn vaak de kosten. Wie een bulk aan data in de public cloud zet, kan voor nare verrassingen komen te staan als hij die data wil gaan gebruiken. De kosten rijzen al snel de pan uit. Menig IT-manager heeft zich hierop verkeken en wenst nu dat hij destijds een andere keuze had gemaakt. Het kostenplaatje is een van de belangrijkste redenen waarom bedrijven hun data uit de cloud halen.

 

5. Wet- en regelgeving

Tegelijkertijd zijn er ook factoren waar bedrijven zelf weinig invloed op hebben. Toen bekend werd wat de nieuwe Europese privacywet (GDPR) zou inhouden, vroegen velen zich af of bijvoorbeeld privacygevoelige data nog wel in de public cloud mag worden geplaatst. Het is immers niet bekend waar ter wereld de data wordt gedupliceerd en wie er inzicht heeft in de data. Daarnaast was niet duidelijk of bestaande afspraken over de uitwisseling van dit soort data voldoende waren. Er staan forse boetes op het niet naleven van dit soort wetgeving - €20.000.000 of maximaal 4% van de wereldwijde jaaromzet. Om die reden hebben veel organisaties data uit de public cloud gehaald en op eigen systemen, of bij een managed services provider binnen de eigen landsgrenzen geplaatst.

 

6. Voorbereid op hybride applicaties

De discussie over de cloud is nu nog erg gericht op infrastructuur, zoals ook uit deze 6 punten blijkt. Maar dit verandert snel: doordat data een steeds belangrijkere rol speelt voor organisaties verandert ook de manier van denken over waar de IT-infrastructuur voor wordt ingezet. Hybride applicaties zullen breder worden toegepast en dat betekent dat sommige applicaties uit de cloud worden gehaald.

 

 

Wellicht ook interessant:

    Deel dit artikel:
Ontvang de laatste Proxy updates

Blijf op de hoogte van de laatste IT trends en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

Mark Zwenger - Account Manager
Mark is binnen Proxy werkzaam als Account Manager. Door zijn jaren ervaring binnen de IT weet hij snel de juiste mensen aan elkaar te koppelen en daarbij ook de juiste producten. Mark is een spontane en gezellige noot binnen het bedrijf en kun je zo benaderen via onze chat ;).