<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3535202&amp;fmt=gif">
Picture of

Erik de Rijk - CEO

Erik is mede-eigenaar en CEO van Proxy. Sinds de start van Proxy in 1997 is Erik zelf altijd werkzaam geweest als Consultant. Sinds juni 2011 heeft hij het stokje als algemeen directeur overgenomen. Erik zijn droom is om een Linux/Unix kennishuis te bouwen met passie voor de techniek en aandacht voor elkaar. Hij ziet het als zijn taak om ervoor te zorgen dat Proxy-ers er trots op zijn voor Proxy te werken.