<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3535202&amp;fmt=gif">
Picture of

Fardi Lautenslager - Senior Consultant/Solution Architect

Fardi werkt al sinds 1999 in de IT branche. Hij is Senior Consultant/Solution Architect binnen Proxy. Hij staat zowel onze klanten als onze collega's bij in complexe en uitdagende IT-vraagstukken. Fardi kijkt daarin graag naar de techniek en ook naar alle bijbehorende randvoorwaarden. Hij is volledig thuis in onder andere de wereld van Red Hat.