<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3535202&amp;fmt=gif">
Picture of

Mark Zwenger - Account Manager

Mark is binnen Proxy werkzaam als Account Manager. Door zijn jaren ervaring binnen de IT weet hij snel de juiste mensen aan elkaar te koppelen en daarbij ook de juiste producten. Mark is een spontane en gezellige noot binnen het bedrijf en kun je zo benaderen via onze chat ;).