<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3535202&amp;fmt=gif">

CentOS 8 Stream: 3 overwegingen bij het bepalen van een toekomststrategie

Er is veel reuring ontstaan door de aankondiging van Red Hat rondom de ontwikkel- en supportstructuur van CentOS 8. De discussie gaat daarbij niet alleen over het verdienmodel van Red Hat, maar ook over de stabiliteit en continuïteit van CentOS. Zeker wanneer CentOS wordt ingezet voor bedrijfskritische zaken. In deze blogpost belichten we drie overwegingen die relevant kunnen zijn voor het bepalen van een toekomststrategie.


Overweging 1: Community-support (CentOS8 Stream) of Enterprise support (RHEL)?

We zien dat voor onderliggende infrastructuur (met name virtualisatie), vooral wordt vertrouwd op commerciële producten/platformen. Of dat nu Cisco, VMware of RHV betreft, het blijven vaak cruciale componenten voor organisaties met on-premise oplossingen.

 

Maar de laag erboven, de virtuele lijmlaag waar de applicatie gebruik van maakt, wordt steeds afwisselender. (Fedora-) CoreOS bijvoorbeeld, of zelfs Fedora, is steeds vaker terug te vinden op een productieplatform. Maar ook andere OS-en hebben een opmars gemaakt. Ubuntu en Alpine zijn Linux-distributies die op dat gebied veel terrein winnen. Hierbij moet gezegd worden dat de focus over het algemeen “applicatie-georiënteerd“ is.

 

Als het er écht op aankomt wat support en betrouwbaarheid betreft, voor welk doeleinde dan ook, dan is een product met (commerciële) professionele ondersteuning wat ons betreft de enige oplossing. De keuze voor CentOS was dan ook - laten we eerlijk zijn - altijd al een discutabele keuze. De komst van CentOS 8 Stream heeft daarin niets veranderd. Echter, waar CentOS tot nu toe altijd meeliftte op de kwaliteitsslag die Red Hat in zijn Enterprise Linux stopte, is dat met CentOS 8 Stream verleden tijd.

 

Overweging 2: Containers gebruiken?

Is het klassieke Operating System nog wel relevant in een wereld waar het gebruik van containers steeds dominanter wordt? De symbiose tussen OS en applicatie wordt op een container­platform steeds groter, of anders gezegd: de grenzen worden steeds vager. In een ‘containerwereld’ dient het OS uitsluitend het doel van één applicatie. Alle andere ‘ballast’ wordt overboord gegooid. Eigenlijk kan je zeggen dat de twee-eenheid ‘OS en applicatie’ met elkaar zijn versmolten. Daarbij wordt de OS-laag niet meer onderhouden, maar verwijderd of opnieuw uitgerold op het moment dat de taak is afgerond of nieuwe functionaliteit wordt aangebracht. En die wereld verandert snel!


Op sommige platformen waar de schaalbaarheid van groot belang is zien we 90% van de OS-en (als onderdeel van de container) niet langer dan een dag draaien. De focus verschuift daardoor van onderhoud (van een OS) naar uitrol van een applicatie. Welk deel van het OS daar onderdeel van is, is wat ons betreft eigenlijk niet meer bepalend. Het enige wat nog telt, is het op een betrouwbare manier uitrollen van een nieuwe versie. En het terugdraaien van dit proces maakt gebruik van de beproefde successen van de vorige versie.

 

Maar wat als een applicatie zich (nog) niet efficiënt laat vatten in een container?

 

Overweging 3: Wat is de rol van het Ecosysteem en het werken met CI/CD?

Het ecosysteem, dat betrokken is bij de uitrol van de applicatie (en het OS), blijft troef. Een bekend fenomeen is het gebruik van een cyclus waar separaat wordt ontwikkeld en getest alvorens een applicatie of OS wordt geaccepteerd voor productie. Wat veel organisaties al jaren toepassen zijn de OTAP straten. Hierin maakt men gebruik van een ecosysteem van tools die de kwaliteit en stabiliteit toetsen en valideren. Veel van deze tools en methodieken vormen de grondslag voor een DevOps aanpak, inclusief continuous integration and continuous deployment (CI/CD).

 

Met deze ‘DevOps-manier van werken’ is het ecosysteem rond het OS en de applicatie veel belangrijker. Dat komst van CentOS 8 Stream verandert daar wat ons betreft weinig aan. Natuurlijk maakt een gecertificeerd, beproefd of ondersteund OS ons werk wel een stuk makkelijker. Echter, het verschuiven van de betrouwbaarheids- en stabiliteitseisen naar een geautomatiseerde test- en releasecyclus is inmiddels een beproefde aanpak (CI/CD). Hier zal de DevOps-manier van werken steeds meer de boventoon gaan voeren als het OS-gerelateerde veranderingen betreft.

 

Kortom....

In eerste instantie is er nog geen noodzaak om van OS te ruilen. Door een gedegen test- en releaseaanpak kan de continuïteit en stabiliteit voldoende worden gewaarborgd. Het ecosysteem dat Proxy in dat opzicht rond CentOS/RHEL heeft gebouwd, vormt daar de grondslag voor. Dit ecosysteem zullen we dan ook verder blijven benutten en uitbouwen, ook door het gebruik van CentOS 8 Stream. Op de middellange termijn moet je als organisatie de overweging die gemaakt is om te kiezen voor een community-supported OS, met bijbehorende risico’s, opnieuw bekijken. Een afweging waarin Proxy uiteraard advies kan geven.

Ons advies: steek niet zomaar moeite en tijd in het vervangen van OS-en, maar focus op containers en het ecosysteem. (En: Go Openshift! 😉).

 

Bronnen:

https://blog.centos.org/2020/12/future-is-centos-stream/

https://www.openshift.com/

https://www.okd.io/

 

Neem contact met ons op

    Deel dit artikel:
Topics
Ontvang de laatste Proxy updates

Blijf op de hoogte van de laatste IT trends en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

Fardi Lautenslager - Senior Consultant/Solution Architect
Fardi werkt al sinds 1999 in de IT branche. Hij is Senior Consultant/Solution Architect binnen Proxy. Hij staat zowel onze klanten als onze collega's bij in complexe en uitdagende IT-vraagstukken. Fardi kijkt daarin graag naar de techniek en ook naar alle bijbehorende randvoorwaarden. Hij is volledig thuis in onder andere de wereld van Red Hat.