<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3535202&amp;fmt=gif">
Proxy Algemeen
Proxy Algemeen 20-03-2017 3 min

DevOps: Ideologie over samenwerking, effectiviteit en de klant

“DevOps means giving a shit about your job enough to want to learn all the parts and not just your little world. Developers need to understand infrastructure. Operations people need to understand code. People need to fucking work with each other and not just occupy space next to each other.” - John E. Vincent 

DevOps, een ideologie voor samenwerking tussen Developers en Operations. Een samenwerking met oprechte interesse in elkaars doelstellingen, activiteiten en een samenwerking met als doel de bedrijfsdoelstellingen zo effectief mogelijk te verwezenlijken.

 

DevOps ligt in het verlengde van Agile. Binnen de principes van het Agile manifest staat de klant op 1. Het met korte intervallen, continu uitleveren van een werkend product wat waarde toevoegt voor de klant is waar men voor staat. Met DevOps wordt de samenwerking tussen business en ontwikkeling uitgebreid met een samenwerking met operations. De afdeling operations maakt vanaf het begin deel uit bij een nieuwe ontwikkeling en men werkt op deze manier aan de gezamenlijke doelen.

 

Naar analogie met een ui en haar verschillende lagen kunnen we op een zelfde manier kijken naar Agile en in het verlengde DevOps. Met processen en tools als het minst krachtige onderdeel maar uiterst zichtbaar tot en met de mindset wat extreem krachtig is en de kern is voor succes. Een investering in waarden (Values) en mindset is belangrijk om DevOps succesvol te omarmen. De wil om de klant op 1 te zetten, kwaliteit te leveren, samen te werken zowel intern als met de klant, met regelmaat uit te willen leveren, flexibel te willen omgaan met veranderende wensen en eisen zijn belangrijke eigenschappen van een persoon die volgens de DevOps ideologie wil werken.

 

In de meer zichtbare lagen van de ui vinden we principes. Twee belangrijke principes binnen DevOps zijn continuous integration en continuous delivery. Via continuous integration (CI) en continuous delivery (CD) komen we de business tegemoet door het bieden van zeer korte time-to-market voor nieuwe functionaliteit. We doen dit via een volledig geautomatiseerde procesgang van ontwikkeling naar productie voor nieuwe uitleveringen. Binnen het framework worden alle wijzigingen automatisch getest. Door de wijzigingen klein te houden en goed te testen is de kans op fouten zeer klein.

 

Voor de ontwikkelaars (Dev) als beheerders (Ops) collega's beschikken we over microservices respectievelijk containers als instrumenten om ons te ondersteunen om DevOps mogelijk te maken. Ontwikkelen in microservices helpt bij het inbrengen van schaalbaarheid en beschikbaarheid in de applicatie door de applicatie in kleinere componenten op te delen. Containerisatie ondersteunt hierbij door de individuele microservices elk in een container onder te brengen.

 

Gaan we verder dan biedt het opknippen van applicaties in microservices en het onderbrengen hiervan in containers risicoverlaging. Wijzigingen kunnen worden doorgevoerd aan een deel van de applicatie waarbij andere onderdelen niet geraakt worden. Omdat componenten kleiner zijn is er minder tijd benodigd om wijzigingen door te testen en kunnen wijzigingen eerder vrijgegeven worden. Uiteraard binnen het eerder beschreven, volledig geautomatiseerde, CI/CD proces.

 

Containerisatie is een praktische manier om met DevOps aan de slag te gaan. Wat voordelen voor de beheerders (Ops): Containers starten snel; containers hebben een kleine footprint en vragen minimale performance omdat er geen overhead is. Om deze reden kan een container vrijwel even snel gestart worden als een proces of applicatie.

 

Het omarmen van de DevOps ideologie alsmede de instrumenten microservices en containers kan plaatsvinden door een deelproject dan wel nieuw project uit te voeren met de “nieuwe manier van werken”: Het werken met microservices wordt steeds verder ingevoerd, oude applicaties worden omgebouwd dan wel uitgefaseerd en de nieuwe manier van werken wordt steeds meer omarmd met het doel een continu proces om te innoveren en de gebruikerservaring (CX) te verbeteren.

 

Proxy
Binnen de Proxy organisatie streven wij naar een DevOps samenwerking tussen alle afdelingen. Als IT-service organisatie met zowel IT-infrastructuur componenten in het portfolio als een scala aan managed diensten is een nauwe samenwerking tussen onze marketing & sales, finance, office management, productontwikkeling en operations organisatie noodzakelijk. Door het inzetten van DevOps voor onze volledige organisatie zijn wij een effectievere organisatie met een betere onderlinge samenwerking.

    Deel dit artikel:
Topics
Ontvang de laatste Proxy updates

Blijf op de hoogte van de laatste IT trends en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

Proxy Algemeen
Hi, wij zijn Proxy! Een IT organisatie gevestigd in Rotterdam, Abcoude en in Son en Breugel. Met een gezellig en ambitieus team proberen wij IT daadwerkelijk bij te laten dragen aan de business van de klant. We zijn soms een tikkeltje eigenwijs, maar zetten de klant altijd voorop.