<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3535202&amp;fmt=gif">

Let’s get technical - hoe bouwt u een toekomstbestendige IT-infrastructuur?

In eerdere blogs spraken we over het belang van digitale transformatie en deelden we  succesverhalen van bedrijven als Uber. Dat de digitale transformatie niet meer op zich laat wachten, moge duidelijk zijn. Maar hoe kunt u hier praktisch mee aan de slag? In deze blog gaan we in op een aantal belangrijke criteria voor een duurzame en toekomstbestendige IT-infrastructuur.

 

Digitale transformatie biedt ongekende mogelijkheden, maar kan uw IT het aan? Schaalbaarheid is een groot goed in de digitale economie. Bijvoorbeeld wanneer werknemers vanuit de cloud gaan werken, of wanneer het verkeer naar uw website drastisch toeneemt. Het opvangen van die verhoogde werklast stelt iedere organisatie voor keuzes. Gaat u scale-up met een verbetering van de bestaande infrastructuur, of scale-out door de werklast te spreiden over meerdere systemen? Door nu na te denken over deze keuzes, vermijdt u later bottlenecks en onvoorziene kosten.

 

Rotsvast én flexibel

Schaalbaarheid hangt samen met robuustheid. In de digitale economie gelden hoge eisen voor technische betrouwbaarheid. Anders gezegd: wanneer uw website geregeld crasht of de data in uw accountsysteem is gecorrumpeerd, stappen klanten over op een concurrent die zijn IT wel op orde heeft. Een robuuste IT-infrastructuur kan tegen een stootje en presteert ook onder druk. Niet alleen bij een verhoogde werklast, maar ook wanneer u onderdelen van uw infrastructuur wilt aanpassen of vernieuwen. Bijvoorbeeld als u uw storage aanpast, big data analyse gaat toepassen of de stap naar de hybride cloud maakt. Robuustheid opent de weg naar flexibiliteit. Juist met een betrouwbare IT-infrastructuur als basis kunt u gemakkelijk inspringen op de snelle veranderingen in de markt en de wensen van klanten.

 

Always online

Het spreekt voor zich dat naast schaalbaarheid en robuustheid ook connectiviteit een doorslaggevende rol speelt. Vaak wordt dan gedacht aan een goede verbinding met het internet. Cruciaal voor iedere organisatie maar ook andere connectiviteitsopties moeten naadloos in de IT-infrastructuur passen. Door te investeren in krachtige routers, switches en firewalls kan een organisatie zich wapenen tegen bottlenecks en storingen. Met een hybrid cloud kan daarnaast een deel van de potentiële problemen worden opgevangen door bijvoorbeeld cruciale elementen van het bedrijfsproces onder te brengen binnen uw eigen, on-premise  infrastructuur. Maar als u kiest voor een on-premise infrastructuur, dan is goede connectiviteit tussen servers en storage weer van essentieel belang. Dat brengt andere connectiviteitsproblemen met zich mee, die hun eigen hardware-oplossingen vergen. Opnieuw geldt hier: een heldere visie en duidelijke keuzes voorkomen problemen in de toekomst.

 

Betrouwbare expertise

Dat brengt ons bij de laatste twee criteria: kennis en goede hardware. Digitale transformatie vergt resources. Tijd en geld zijn de meest voor de hand liggende; kennis wil nog wel eens over het hoofd worden gezien. Het is niet gemakkelijk om altijd op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op hardware-gebied. Laat staan om tussen alle opties de juiste keuzes voor uw organisatie te maken. Toch is goede kennis onontbeerlijk voor een toekomstbestendige IT-infrastructuur. Niet alleen vanwege de financiële investeringen maar ook omdat uw organisatie in de toekomst gebonden is aan de IT-keuzes die nu worden gemaakt. Wanneer u niet de juiste expertise aan boord heeft binnen uw eigen organisatie, is het belangrijk om een goede partner te vinden die kan helpen. Specialisten zoals Proxy staan klaar met advies en ondersteuning om potentiële kwetsbaarheden in uw IT-infrastructuur vroegtijdig te herkennen en te verhelpen.

 

Krachtig fundament

Kennis is één kant van de medaille, goede hardware de andere. Schaalbaarheid, robuustheid en connectiviteit steunen uiteindelijk allemaal op krachtige, betrouwbare hardware. Vanuit een praktisch oogpunt biedt goede hardware een betere performance en dus meer efficiëntie voor uw organisatie. Maar het zou een misvatting zijn om hardware in een vacuüm te zien. Uw IT-infrastructuur opbouwen rond de hardware van een bepaalde leverancier is een commitment. U bindt zich immers aan bepaalde hardwareproducten, wat een grote invloed heeft op de toekomstige mogelijkheden van uw infrastructuur. Het gaat met andere woorden niet alleen om goede hardware, maar ook om een goede hardware-leverancier

 

Goede hardware en goed advies zijn cruciale onderdelen van iedere digitale transformatie.

    Deel dit artikel:
Ontvang de laatste Proxy updates

Blijf op de hoogte van de laatste IT trends en ontwikkelingen met onze maandelijkse nieuwsbrief

Ben Wismans - Senior Consultant
Ben werkt al sinds 2005 in de IT branche. Hij is Senior Consultant binnen Proxy. Hij staat zowel onze klanten als onze collega's bij in complexe en uitdagende IT-vraagstukken. Daarnaast is hij helemaal thuis in alle Red Hat Solutions, zoals bijvoorbeeld Red Hat Satellite en OpenShift.